Öngerilimli ve Öngerilimsiz Üretimler

Prefabrik sistemin yetersiz olduğu durumlarda öngermeli beton elemanlar kullanılır.

Betonu yapay ve sürekli bir gerilme durumuna sokmaya öngerilme, bu şekilde üretilen betona da öngerilmeli beton denir.
Öngerme teknolojisi daha çok köprü kirişleri, 25 metreden daha uzun çatı makasları, 10 metreden daha uzun aşık ve oluklarda ve 12 metreden daha uzun sundurma kirişlerinde kullanılır.

 • Soket Temel
 • Kolon
 • Kiriş
 • Oluklu Kiriş
 • Eğimli Çatı Kirişi
 • Asık
 • Döşeme Plakaları
 • Köprü Kirişi
 • Koprü Kiriş Yan Cephe Paneli
 • Alt Geçit Cephe Paneli
 • İstinad Duvarı Elemanları
 • Segment
 • Kutu Menfez
 • Emniyet Bariyeri
 • Ses Bariyeri
 • Travers
 • Bina Cephe Paneli
 • Bina Prekast Merdiveni
 • Bina Balkon Prekastı