Prefabrik Karkas Sistemli Yapılar

Prefabrik yapılarda taşıyıcı sistem; kolon, kiriş ve çerçeve elemanlarından oluşmaktadır.

Prefabrik Karkas Sistemli Yapılar

Prefabrik, kelime anlamı olarak İngilizce'de "parçalarını önceden hazırlamak" anlamına gelmektedir. Prefabrik yapı, elemanları fabrikada hazırlanmış ve montaj edileceği yere parçalı halde nakledilen ve inşa sahasında planlandığı parçaların birbirine montaj edilmesi neticesinde ortaya çıkan yapı şeklidir. Betonarme şekilde fabrikasyon olarak imal edilen prefabrik elemanlar, yerinde döküm betonarme yapılara göre daha sağlam yapıdadırlar. Kür koşulları ve ortam koşullarının uygun olması prefabrik yapı elemanlarının dayanımını ve kalitesini arttırmaktadır. Fakat maliyetin artması prefabrik yapıların günümüzde kullanım yaygınlığını azaltmaktadır.

Sanayi tesislerinin %75'i prefabrik betonarme olarak inşa edilmektedir. Geri kalan yapılar ise çelik karkas olarak tasarlanmaktadır. Betonarme genellikle idari kısımlarda uygulanmaktadır.

Prefabrik yapılarda taşıyıcı sistem; kolon, kiriş ve çerçeve elemanlarından oluşmaktadır. Bu sistemde duvarlar; bölücü, gerektiği durumlarda ise rijitleştirici eleman konumundadır. Prefabrik yapıları tam kâgir olarak nitelendirmek gerekmektedir.

  • Sanati ve Ticaret Yapıları
  • Fabrika Binaları
  • Hipermarketler
  • Eğitim ve Yurt Tesisleri
  • Spor Tesisleri
  • Katlı Otomparklar