Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu itme sürme köprü segmentleri firmamız tarafından üretilmiştir.

ILM-Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 

İTME SÜRME KÖPRÜ SEGMENTİ İMALATI

Öngerme, Ardgerme

 Öngerme:
Öngerme, donatı çubukları yerine kopma dayanımı çok daha yüksek olan (normal donatı : 5.000 kg/cm2 ;öngerme halatı:18 600kg/cm2 ) halatların kullanılarak verilen germe kuvvetinin prefabrike beton elemana aktarılması ve bu yolla taşıma kapasitesinin sağlandığı yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak büyük açıklıkların normal betonarme kirişlere göre daha küçük kesitlerle geçilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu yöntemde kalıplar içine yerleştirilen öngerme halatları hesaplanan kuvvetlere göre hidrolik krikolarla gerilirler. Kalıplara dökülen beton prizini aldıktan ve betonla halatlar arasında yeterli aderans sağlandıktan sonra halatlar kesilir. Halatların yeri dönme kuvveti aderans yoluyla betona basınç uygular. 
Öngerilmeli Beton: Elemana gelecek yük etkilerinin, çeliğin gerilmesi ile istenen şekilde dengelendiği betondur. Eğilme elemanlarında (kiriş, makas, aşık, köprü kirişi, döşemeler) yaygın olarak kullanılır.

Öngergi Teli: Yüksek dayanımlı (15000 – 18000 kg/cm2 ), çeşitli çaplarda imal edilen donatıdır. 
 
Ardgerme:

Prensip olarak öngerme gibi, donatı çubukları yerine germe dayanımı çok yüksek olan halatların gerilerek betonarme elemanların taşıma kapasitelerini sağlayan bir yöntemdir. Öngermeden en önemli farkı, bitmiş elemanlarda uygulanmasıdır. Bitmiş elemanlar yerine monte edildikten sonra elemanların içinde bırakılmış olan borular içinden ard-germe halatları  geçirilerek hidrolik krikolarla hesaplanan kuvvetlere göre gerilir , kilitlenir ve boruların içine şerbet doldurulur. Prizini aldıktan, yeterli aderans sağlandıktan sonra kesilirler. Öngerme gibi ard-germe uygulanarak büyük açıklıkları küçük kesitlerle geçmek mümkün olmaktadır